Opwekking – U Bent Heilig lyrics

[Verse 1]
U bent heilig – U bent heilig
U bent machtig – U bent machtig
U bent waardig – U bent waardig
Eer en ontzag – Eer en ontzag
Ik wil volgen – Ik wil volgen
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren
Van U houden – Van U houden
Iedere dag – Iedere dag
~Mannen – Vrouwen~

[Chorus]
Ik wil zingen – U die koning bent
En juichen – en de hoogste Heer
In aanbidding – U de machtige
Mij buigen – Kwam op aarde neer
U de Heer – Als Emannuel
Aller heren – God zal met ons zijn
U mijn God – Als het Lam van God
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen – U die leven geeft
En juichen – Mij bevrijding bracht
In aanbidding – En voor eeuwig leeft
Mij buigen – U hebt alle macht
U de Heer – U de Alfa, Omega
Aller heren – Eens zal ik U zien
U mijn God – U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren – Verlosser en Vriend
~Mannen & Vrouwen~
U bent mijn Vredevorst,
En ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst,
En ik leef alleen voor U.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *